Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Читалището в Бов събра трима богослови

Любовта към църковните песнопения, богословското образование и желанието за изява обединиха трима певци ...

Стари думи от Бов

Думите са сила, която променя. Със съдействието на Веселин Величков, Гена Виденова, Димитрина Атанасова, ...

РОД БУГАРЕТЕ


ИСТОРИЯТА НА РОДА

Автор: Валентин Борисов

Бугарете са живеели в местността „Трескавец”, около поречието на р. Трескавец, в която се вливат реките: Раков дол, Костенски дол, Варадинов дол и други малки реки.

Те са се издържали със земеделие и животновъдсво. Нивите са засявали с пшеница, ръж и овес. Отглеждали са картофи, царевица и др. Развивали са градинарството. Една пчаст от хората са работили в залесяването към горското стопанство.

Към края на 50-те години на територията на селището започнали геоложки проучвания и мъжете започнали работа по сондите. В същото време продължили да обработват земята и да отглеждат животни – основно овце и говеда. Жените били домакини и от се грижели за децата,покъщнината и др.

През 1962 г. се открива флотационната фабрика към рудник „Издримец” за преработка на медна и оловна руда, която се транспортира с автомобилен транспорт до ММГ „Г. Димитров” – гара Елисейна, окръг Врачански.

По средата на 1922 г. се спира производството на концентрата и се транспортира единствено рудата за преработка. След 3-4 години закриват рудник „Издримец” и се разработва рудник „Венец”, Лакатник. Работниците започват работа в новий рудник.

В същото време продължили да обработват земите си и да отглежсат животни. В средата на 70-те и началото на 80-те години започнали да закупеват  парцели в Гара Бов и да строят къщи. Младите завършвали образованието си в гр. Своге и гр. София.

Болшинството от хората работели вече в София.

Ще обърна внимание, че Кръстан е участвал в войните на територията на Гърция.

Изтегли PDF