Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Читалище Светлина - 1896

Народно читалище „Светлина1896" е основано на 02.02.1896 г. от учителя Сава Маринов. То е най-старото в община Своге. До началото на петдесетте години на миналия век читалището е било в с. Бов, а след това премества книжния фонд и дейността си на територията на нововъзникналото селище край железопътната линия – Гара Бов.

Мисия на читалището: популяризиране и съхраняване на българския фолклор, занаяти, традиции; провеждане на обучения; организиране на празници, фестивали, изложби, базари, конкурси и др.; осъществяване на посредничество между информация и потребители, създаване на база данни в областта на краезнанието.

ЛАЗАРОВДЕНЕНЬОВДЕН и КОЛЕДА са празниците, в които чрез читалището се събират различни поколения, предавайки си нишките на знанието, обичаите и традициите от миналото. От 2006 г., читалището съвместно с кметство Бов и финансовата подкрепа на Община Своге организира и провежда  ПРАЗНИЦИ НА ДВЕ СЕЛИЩА С ЕДНА ИСТОРИЯ И ЕДНО ИМЕ - БОВ. Седемдневните инициативи включват литературни и фотографски конкурси, изложби, спортни състезания, походи, кулинарни изяви, фолклорни празници. В резултат на ПРАЗНИЦИТЕ се създават местните символи на селището - герб и знаме.

120-годишната история на читалището е събрана в две е-книги, на официалната страница на Бов: 

  • 110 ГОДИНИ НЧ ”СВЕТЛИНА”- БОВ е за дейността от основаването на читалището в село Бов до началото на 2006 г. Текстът към книгата е допълнен с фото-архив, чрез линк който ще ви заведе до албум с 359 снимки и сканирани документи от този период. Фото-материалите са подредени тематично, следвайки текста на е-книга.
  • 10 СЛЕД 110 ГОДИНИ НЧ ”СВЕТЛИНА-1896” е за читалищната дейност от началото на 2006 г. до началото на 2016 г. Многобройните линкове в текста ще Ви препратят до хиляди снимки, десетки филми и клипове от читалищната дейност за периода.

Към НЧ „Светлина-1896”, функционира библиотека, която е неразделна част от него още от възникването му. Днес тя предоставя на своите читатели над 17 000 тома художествена, научна и научно-популярна литература. През 2003 г., към библиотеката е изграден Интернет център, който предлага интернет достъп, технически и административни услуги. През 2009 г. по проект „Глобални библиотеки-България”, библиотечния център се обновява и осигурява на своите потребители безплатен интернет достъп, обучения и консултации в областта на комютърните технологии. През 2013 г. в библиотеката се полага началото на е-албум "Бовските столетници", който разкрива живота на местните хора, преминали 90 години. 

Творческите клубове и любителските състави са неизменна част от читалищната дейност. През годините са съществували смесен битов хор, женска певческа група „Бовчанките",  състав за хумористични фолклорни танци „Нашенки”,  детски състави за народни танци „Светлина” и „Бовянче", модерен балет „Арт – М”, арт ателие за деца „Сръчко” и  любителски театър. Понастоящем  функционират: „Неделно училище по грънчарство”; клуб за ръчно плетиво „Бовска плетка-наметка“; театрална група, детско-юношеска фолклорна група „Лазарки", състави за народни танци „Лудо-Младо” ,  „Самодейци" и др.

Проектите, реализирани от читалището, целят развитие на местната общност и подобряване качеството й на живот, както и съхранението и популяризирането на наличното културно-историческото наследство, автентичните обичаи и занаяти, и природното богатство на района. По проекти са изградени, Неделно училище по грънчарство (2009), Туристически информационен център и туристическа пътека „Под камико” (2012), създадена е туристическа карта с местните оброчни кръстове (2015). Основната цел на проекта „Екологично обучение за устойчиво развитие на местната общност” (2016-2017) реализиран в партньорство с местното училище, бе насочена към опазване на околната среда от учениците и младежите в Бов. От м. април 2018 г. е в процес на реализация проектът "Бовските родове-минало за бъдещето" . По проекта се изгражда нов панел в официалната страница на Бов - Бовските родове.

Неделното училище по грънчарство е създадено през 2009 г. В него са обучени десетки курсисти, от различни населени места, на възраст от 5 до 65 години. С изложби-базар на керамични произвения, читалището се е представяло многократно в различни селища в страната.

Туристическият информационен център е създаден, в рамките на проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап” и предлага на своите посетители информация за наличните туристически дестинации в Бов и околоните селища, печатни рекламни материали, сувенири от местни занаятчии.

От 2006 г. НЧ „Светлина-1896” и кметство Бов, с подкрепата на община Своге организират „Празници на Бов”. Осемдневните празнични инициативи ежегодно се отбелязват в дните между традиционните събори на с. Бов – църковният празник Възнесение Господне и на с. Гара Бов – църковният празник Петдесетница. През различните години в инициативния комитет, по организацията и провеждането им, се включват представители на частния бизнес, местната власт, студенти, читалищни дейци, доброволци от Бов и района. В рамките на празниците са създадени и утвърдени местните символи (герб, девиз и знаме) реализират се: изложения, концерти, театрални постановки, и др. В рамките на празниците се провеждат: литературен конкурс Защото има българи от векове”, и национален фотографски конкурс за любители фотографи.

Издателска дейност. През 2006 г. читалището се регистрира като самостоятелно издателство под името „Народно читалище „Светлина” – Бов” и издава книгите „110 години читалище „Светлина”-Бов”, „10 след 110 години НЧ Светлина-1896", „Бов – шепот от миналото” кн.1 и „Бов – шепот от миналото” кн.2,  текущо изгражда и едноименна електронна база данни в областта на краезнанието чрез елекронната книга „Бов-шепот от миналото”.

Партньорски инициативи:

  • БЪЛГАРЧЕ НА БОВ е съвместна инициатива на читалището и кметството в Бов, която води началото си от 2014 г. Инициативата разказва и показват съхранената историческа памет на бовския край, чрез снимки на малки, големи и вече пораснали деца със местни старинни облекла и предмети. Детето, събрало най-много гласове чрез гласуване, получава приза БЪЛГАРЧЕ НА БОВ, парична награда и става лице на ТРАДИЦИОННИТЕ ПРАЗНИЦИ НА БОВ. Ежегодното награждаване на участниците се прави на 3-ти март - Националният празник на България.
  • ДА ДАРИМ ДОБРО! е партньорска  инициатива, от 2015 г., на читалището, клубът на пенсионера, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и кметство Бов, които периодично обявяват дарителски каузи за хора, имащи нужда от подкрепа. За целта в читалищната библиотека се отваря книга за парични дарения или събиране на различни помощи. Така местните институции заедно правят животът на нуждаещите се хора малко по-добър.Инициативата ДА ДАРИМ ДОБРО печели първо място в категория „Солидарност и хуманност” /конкурс „Агора, 2015”/ като от  паричната награда в размер на 500 лв. се изработват 3Д букви с името й.!

Читалище „Светлина-1896“ разполага с етнографска сбирка на старинни предмети, облекла и сечива от бита на местното население.

Народно читалище „Светлина-1896” е самоуправляващо се културно-просветно сдружение, в чиято дейност могат да участват всички граждани без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и др. организации, които извършват културно-просветна и обществено-полезна дейност. Върховен орган на читалището е Общото събрание, а изпълнителен орган е Настоятелството. От 2015 г. председател на читалището е д-р инж. Методи Младенов. Понастоящем членове на настоятелството са: Албена Злакьова, Биляна Грозданова, инж. Бойко Борисов, Людмила Петрова, Мариета Любенова, Николина Иванова. Спазването на законовите изисквания се контролира от проверителната комисия в състав: Лилия Пашова, Илияна Христова и Славчо Митров.

Читалището е член на:

Съюз на народните читалища;

Българска библиотечно-информационна асоциация.