Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ” ЗА БОВ


НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов започна реализирането на проекта на Платформа АГОРА - „Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап”, финансиран от фондация „Америка за България”.

Целта на проектната инициатива е привличането и задържането на туристите, преминаващи през територията на Бов, и тяхното запознаване с възможностите за алтернативни форми на туризъм в селището. Като допълнителни цели са набелязани изграждането на туристическа база данни за Бов, касаеща създаване и реклама на цялостен пакет от дейности и информационното обезпечаване на гостите в населеното място.

След провеждането на две граждански дискусии и шест срещи на сформирани екипи от граждани бяха изведени проблемни области, които са свързани с необходимостта от създаването на посетителски център за гостите на Бов, който да предлага разнообразие от активности в сферата на туризма.

Очакваните резултати в следствие изпълнението на заложените проектни дейности са:

- Изграден и функциониращ туристически информационен център /ТИЦ/;

- Обучени местни младежи в детайлите на: туристическите маршрути, местните предания и легенди и безопасността за придвижване на туристите в землището на Бов;

- Налична единна база данни за културно-историческите, природни и туристически обекти, които представляват интерес за туристите;

- Активизирана местна общност, която пряко и косвено да подпомага развитието на селището и в частност на туристическите дейности;

- Изграден и популяризиран нов туристически маршрут с направление: Гара Бов - Манастир "Св. Архангел Михаил" - Водопад на р. Бовска - село Бов - Гара Бов;

- Допълнена туристическа информармационна инфраструктура за гостите на селището – информационни табла, указателни табели, туристическа маркировка;

- Създадени и разпространени рекламни материали за селището;

- В дългосрочен аспект:

• Развитие на местната туристическа инфраструктура /леглова база, ресторантьорство, магазинна мрежа/;

• Популяризиране на Бов като атрактивна туристическа дестинация;

• Включване на Гара Бов и село Гара Бов в бъдещата стратегия за развитие на туризма в община Своге.

В основата за реализирането на проектната инициатива е приносът на местната общност, който се изразява в сформиране на граждански екипи за извършване на строително-ремонтните дейности по постояването на ТИЦ, обучението на местни туристически гидове, почистване и доизграждане на туристическите маршрути, поставяне на туристически информационни табла, указателни табели, създаване на рекламни материали и местни сувенири от от глина, текстил и билки и т.н.

Срокът за осъществяването на планираните проектни дейности е от 15 септември 2011 г. до 15 юни 2012г., като за управлението и координацията на проекта бе сформиран екип от седем местни жители.

Партньори на НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов в реализирането на инициативата са Университетски аварийно-спасителен отряд – гр. София, ПГ „Велизар Пеев” – гр. Своге, ЕТ „АССИ 1” – гр. Своге „Стар лайт билд” ООД – гр. Своге и ЕТ „Росима-Росен Колев” – Гара Бов.

Туристическият информационен център в Бов ще отвори врати на 29 май 2012г., когато в рамките на ежегодните местни празници всички посетители ще имат възможността да поемат и по новия атракционен маршрут изграден по проекта.