Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Стари думи от Бов

Думите са сила, която променя. Със съдействието на Веселин Величков, Гена Виденова, Димитрина Атанасова, ...

Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

ПЪРВА ГРАЖДАНСКА ДИСКУСИЯ В НАПРАВЛЕНИЕ


В края на 2010 година НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов бе одобрено за партньор на Сдружение „Платформа АГОРА” по проекта „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап”, в тематично направление АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ, финансиран от Фондация "Америка за България".

Проектът цели решаването на конкретни проблеми в нашето населено място, които всички ние ще имаме възможността да споделим и да се включим в тяхното разрешаване! Реализирането на тази проектна инициатива е насочено към развитието на алтернативните форми на туризъм в БОВ и е свързано с:

ПЪРВО: Провеждането на две граждански дискусии, на които всеки от нас ще сподели своето мнение относно проблемите и възможностите за развитие на селището. На първата гражданска дискусия /на 11 април 2011г. от 18,30 часа/ ще присъстват представители на местна власт, туристическия бизнес, НПО, различни групи граждани от БОВ. Всички изказвания ще бъдат ще бъдат взети под внимание, всички проблеми обсъдени и всеки според своята компетенция ще поеме отговорност за проучването начините за тяхното решаване. На втората гражданска дискусия въз основа на посочените проблемни области и проучените възможности ще бъдат отличени най-важните проблеми и начините за тяхното разрешаване.

ВТОРО: На база направеното проучване Сдружение „Платформа АГОРА” ще финансира разрашаването на тези проблеми ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВА с $5000. НЕКА БЪДЕМ ЗАЕДНО И С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА ПРЕВЪРНЕМ БОВ В ЕДНО ПО-КРАСИВО И ГОСТОПРИЕМНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ТУРИЗЪМ И ПОЧИВКА!