Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Читалището в Бов събра трима богослови

Любовта към църковните песнопения, богословското образование и желанието за изява обединиха трима певци ...

Стари думи от Бов

Думите са сила, която променя. Със съдействието на Веселин Величков, Гена Виденова, Димитрина Атанасова, ...

Резултати от Фотографския конкурс


За пета поредна година в Бов се проведе Фотографски конкурс за любители фотографи. Инициативата е част от „ПРАЗНИЦИ НА БОВ, 2014”.

За провеждане на конкурса с решение на Читалищното настоятелство, в съответствие с Устава на читалището и съгласно Закона за народните читалища, към НЧ „Светлина-1896”, с. Гара Бов, бе сформирана четиричленна временна комисия с Председател: д-р инж. Методи Младенов и членове: Антон Дончев, Петър Радоев и Спас Минов.

Правомощията на комисията включваха приемане на заявленията за участие и оценка на съответсвието с предварително установените правила за участие, провеждане на оценяване на постъпилите фотографии, и награждаване на отличените победители.

Тази година участие във фотоконкурса взеха 27 автора с общо 230 броя фотографии. От подадените фотографии 99 бяха в категория „Пейзаж“, 66 в категория „Портрет“, 25 в категория „Забавни“ и 40 в категория „Фотографии от Бов“, съгласно предварително обявените правила за участие.

Членовете на Комисията оцениха постъпилите фотографии, като в първите три категории „Пейзаж“, „Портрет“ и „Забавни“ победителите бяха откроени още при първичното класиране. В четвъртата категория „Фотографии от Бов“, се наложи провеждане на вторично класиране, между две фотографии получили най-висока оценка при първичното класиране.

След оценка на фотографиите, съгласно предварително зададените критерии и изготвената методика за оценка, Комисията класира на първо място следните фотографии:

1. в категория ПЕЙЗАЖ“ (с обща оценка от 95 %) се класира: Мирослав Иванов Момински, от гр. Велико Търново със снимка с вх. № Д32А15.

2. в категория ПОРТРЕТ“ (с обща оценка от 95 %), се класира: Северио Гриппо, гражданин на република Италия със снимка с вх. № Д55А210.

3. в категория ЗАБАВНИ (с обща оценка от 95 %), се класира: Гергана Огнянова Симеонова, от гр. Нови Пазар със снимка с вх. № Д34А40.

4. в категория ФОТОГРАФИИ ОТ БОВ” (с обща оценка 112,5 %), се класира: Иван Йорданов Минов, от. с. Церово със снимка с вх. № Д31А06.

Награждаването на победителите се състоя на тържествена церемония на 03.06.2014 год. от 17,30 часа в сградата на НЧ „Светлина-1896”, с. Гара Бов. Те бяха наградени с грамота за участие и спечелено първо място в съответната категория, чек на стойност 50,00 лв. и еквивалентната парична сума.