Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Стари думи от Бов

Думите са сила, която променя. Със съдействието на Веселин Величков, Гена Виденова, Димитрина Атанасова, ...

Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЧ "СВЕТЛИНА-1896"


На 07.02.2014 г. от 17.00 ч. в малкия салон на НЧ “Светлина-1896” – с. Гара Бов се проведе редовно годишно общо отчетно събрание.

Събранието бе свикано по решение № 3 на Настоятелството, взето на редовно заседание с Протокол № 10/14.12.2013г.

Поканата за събранието бе обявена и изпратена в определения срок, съобразно Закона за читалищата и съдържа: Дневният ред на Общото събрание, датата, часа и мястото на провеждането му.

На събранието присъстваха 44 представители от общо 57-те членове на читалището, 50 от които редовни и 7 почетни членове. След направените отчети - финансов и дейностен за изминалата година, членовете приеха новия бюджет и проекто-плана за културната дейност на читалището за 2014 г.

В края на събранието бе открита дискусия, на която присъстващите направиха предложения и споделиха идеи, свързани с Празници на Бов, 2014:

М. Младенов: „Инициативата по реставрацията на паметника в с. Бов да кандидатства в Конкурс „АГОРА”за читалищна инициатива за 2013 г.”

Н. Николов: „Предлагам идея за създаване на лятно кино на площада в Гара Бов”

К. Петков: „Техно-партито да отпадне от програмата на Празници на Бов, 2014 г. и да се премести на 5-6 юли 2014 г. на лятната сцена”

В. Месалска: „Предлагам да се въведе месечна такса за съставите по народни танци, като сумата се разходва за дейността на съставите по народни танци”

М. Андонова: „Предлагам да миксираме изпълнения на съставите на територията на община Своге за Празниците на Бов, 2014, като местните читалищни състави да имат изнесена изява на площада в Бов, по време на традиционния събор на селото”

В. Месалска: „Подготовката и участието на децата би възпрепятствало родителите, които в този ден посрещат гости от други населени места”

Мнението беше подкрепено от Албена Злакьова и Емилия Георгиева

Предложението за участие на любителските състави в традиционния концерт-спектакъл в петъчния ден на лятната сцена се подложи на гласуване и бе прието с мнозинство.

Д. Петрова: „По време на Празниците на Бов, 2014 - за по-атрактивно представяне на грънчарството, предлагам грънчарското колело да се изнесе на площада за да се демонстрира занаята пред по-широка публика”

В. Борисов: „Споделям предложението на сем. Цоневи, което е свързано с пренасяне на пръст от мемориалния комплекс в гр. Тутракан, където има убити във войната бовски жители и полагането и в основите на паметника в с. Бов”

Н. Иванова: „Предложението е хубаво , но нека да го оставим за реализация през 2015г., когато ще се чества годишнина от войната”

По време на събранието сем. Михаела и Ивайло Андонови дариха на читалището нова музикална система, закупена съвместно със събраните такси за участие от формация за модерен балет "Арт-М", с посланието ”Нека това да се превърне в традиция – читалището на рождения си ден, всяка година да получава дарение”

След изчерпване на точките заложени в дневния ред събранието беше закрито от Председателя на читалището.