Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
ПЕЙКАТА НА МОЯ РОД

За поредна година на 30 май 2020 г. по поречието на р. Трескавец ще се проведе ТРЕТИ СЪБОР НА ...

Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ” ЗА БОВ


НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов започна реализирането на проекта на Платформа АГОРА - „Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап”, финансиран от фондация „Америка за България”.

Целта на проектната инициатива е привличането и задържането на туристите, преминаващи през територията на Бов, и тяхното запознаване с възможностите за алтернативни форми на туризъм в селището. Като допълнителни цели са набелязани изграждането на туристическа база данни за Бов, касаеща създаване и реклама на цялостен пакет от дейности и информационното обезпечаване на гостите в населеното място.

След провеждането на две граждански дискусии и шест срещи на сформирани екипи от граждани бяха изведени проблемни области, които са свързани с необходимостта от създаването на посетителски център за гостите на Бов, който да предлага разнообразие от активности в сферата на туризма.

Очакваните резултати в следствие изпълнението на заложените проектни дейности са:

- Изграден и функциониращ туристически информационен център /ТИЦ/;

- Обучени местни младежи в детайлите на: туристическите маршрути, местните предания и легенди и безопасността за придвижване на туристите в землището на Бов;

- Налична единна база данни за културно-историческите, природни и туристически обекти, които представляват интерес за туристите;

- Активизирана местна общност, която пряко и косвено да подпомага развитието на селището и в частност на туристическите дейности;

- Изграден и популяризиран нов туристически маршрут с направление: Гара Бов - Манастир "Св. Архангел Михаил" - Водопад на р. Бовска - село Бов - Гара Бов;

- Допълнена туристическа информармационна инфраструктура за гостите на селището – информационни табла, указателни табели, туристическа маркировка;

- Създадени и разпространени рекламни материали за селището;

- В дългосрочен аспект:

• Развитие на местната туристическа инфраструктура /леглова база, ресторантьорство, магазинна мрежа/;

• Популяризиране на Бов като атрактивна туристическа дестинация;

• Включване на Гара Бов и село Гара Бов в бъдещата стратегия за развитие на туризма в община Своге.

В основата за реализирането на проектната инициатива е приносът на местната общност, който се изразява в сформиране на граждански екипи за извършване на строително-ремонтните дейности по постояването на ТИЦ, обучението на местни туристически гидове, почистване и доизграждане на туристическите маршрути, поставяне на туристически информационни табла, указателни табели, създаване на рекламни материали и местни сувенири от от глина, текстил и билки и т.н.

Срокът за осъществяването на планираните проектни дейности е от 15 септември 2011 г. до 15 юни 2012г., като за управлението и координацията на проекта бе сформиран екип от седем местни жители.

Партньори на НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов в реализирането на инициативата са Университетски аварийно-спасителен отряд – гр. София, ПГ „Велизар Пеев” – гр. Своге, ЕТ „АССИ 1” – гр. Своге „Стар лайт билд” ООД – гр. Своге и ЕТ „Росима-Росен Колев” – Гара Бов.

Туристическият информационен център в Бов ще отвори врати на 29 май 2012г., когато в рамките на ежегодните местни празници всички посетители ще имат възможността да поемат и по новия атракционен маршрут изграден по проекта.