Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Удължава се срокът на инициативата за родовите пейки

Срокът за участие в  инициативата "Пейката на моя род" се удължава до 30 август 2020 г.

...
Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

Бъдеще за нашето училище


 

 

С отворено писмо и подписка приключи срещата в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Гара Бов,  проведена на 12.04.2018 г. 

 

 

До

Общиски съвет

Гр. Своге

 

До

Кмета

На община Своге

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

                  Уважаеми дами и господа, общински съветници,

                  Господин Кмет,

 

                  Ние, долуподписаните жители, преподаватели и приятели на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с подписите си заявяваме категоричната си позиция за запазване на училището в нашето населено място.

                 Бов и жителите му винаги са държали и са уважавали историята и традициите на образованието. Една древна сентенция гласи, че ,,няма по-голямо благо за обществото и държавата от добре възпитаната младеж“. Осъзнаването на тази истина е от голяма полза за настоящата ни действителност.

                Повече от сто години нашето училище обучава и възпитава  поколения деца на Бов. Оттук са тръгнали качествено подготвени  млади хора, станали по-късно добри професионалисти и истински  и честни личности. Днес сме на път да изгубим всичко това, защото много хора не съзнават тежестта на настоящия миг, който по-късно някой местен летописец ще нарече исторически, но който надали ще буди гордост.

            От зората на училищното възпитание, образование и обучение в България училището е било подпомагано от родолюбиви българи, радетели на българската духовност и култура, във времена, далеч по-бедни от сегашните. Българската образователна политика в последните години говори за осъзнаване на важността от инвестиции в образованието на която и да била общност, ето защо ние не вярваме, че Вие ще позволите Вашето управление на Общината да се запомни и остане като разрушителен период за местното образование.

                Благодарим на всички онези от Вас, които подкрепят училището, а на останалите пожелаваме да намерят „най-добрите” отговори на въпроса, който след време ще им задават техните деца и внуци, а именно : „Защо не запазихте поредното българско училище ?”

 

 ---------------------------------

Подписка в подкрепа на гражданска инициатива „Бъдеще за нашето училище“

               Съгласно предоставените от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление права, на 12 април 2018 г. в с. г. Бов бе учредена местна гражданска инициатива „Бъдеще за нашето училище“, с инициативен комитет в състав: председател – Албена Злакьова и членове: Методи  Младенов, Ваня Митрова, Петя Цекова, Цветелина Петрова.

         Чрез тази гражданска инициатива, ние, долуподписаните, се обръщаме към членовете на Общински съвет – Своге и Кмета на община Своге, с искане за запазване на статута, предназначението на сградния фонд и дейността на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  - Бов

Подписката се намира в библиотеката на НЧ „Светлина-1896“, с. Гара Бов.