ЗАПОЧВАТ ПРАЗНИЦИ НА БОВ, 2018
Стартира проект за бовските родове

Общо събрание на членовете на НЧ


На 24 март 2018 г. в малкия салон на НЧ "Светлина-1896" ще се проведе годишно отчетно - изборно събрание.

За хората, които са читалищни членове от дестки години и за тези които станаха част от него тази година споделяме отново читалищният устав. Той може да бъде намерен в края на електронната книга 10 след "110 години НЧ "Светлина-1896"