122 години читалище в Бов

На 2.02.2018 г. с час по родолюбие ще се отбележи 122-годишнината от основаване на НЧ ...

Да дарим за името на Бов!

НЧ „Светлина-1896“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, клуб на пенсионера „Скала“ И ...

Нови идеи за Празниците на Бов


На 7 юли 2017 г. в малкия салон на НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов се проведе  публично обсъждане на изминалите Празници на Бов,2017.

Присъстващите  се запознаха с приходите и разходите по реализираните празници, споделиха впечатленията си  и направиха своите предложения. Стана ясно, че бюджетът на тазгодишните 7-дневни инициативи е 2650 лв., от които 2000 лв. от община Своге и 650 лв. от дарения.

По време на срещата особено място бе отделено на новосформираната певческа група към читалището. Всички бяха единодушни, че групата се е представила много добре с участието си на нощния концерт-спектакъл и трябва да продължи своята дейност.

Бойка Асенова предложи нощният концерт да завършва с  празнична заря  и в бъдеще. Гина Виденова предложи да продължи събирането на биографични данни на загиналите във войните от с. Бов.

Особен интерес предизвика идеята на Людмила Петрова в един от дните на празниците да се проведе родова среща  „На гости у дома”, която да събере изселените бовяни преди десетки години в Ловешко и Карнобатско.  Присъстващите подкрепиха предложението, включиха се в обща дискусия и решиха да се направи предварително проучване.

Присъстващите решиха преди Коледа отново да се съберат и поговорят за Празници на Бов,2018.

 

 

 

Н