Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Удължава се срокът на инициативата за родовите пейки

Срокът за участие в  инициативата "Пейката на моя род" се удължава до 30 август 2020 г.

...
Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

Нов проект в Бов


На 12.10.2016 г. НЧ „Светлина-1896” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, започнаха реализирането на проект „Екологично обучение за устойчиво развитие на местната общност”, по програма на фондация „Глобални библиотеки – България”. Проектът стартира със среща в основното училище в Бов, на която присъстваха ученици и представители на местната общност.

Ръководителят на проектната инициатива - Людмила Петрова, представи целите, дейностите и очакваните резултати. Основната цел е: възпитаване на култура и поведение за опазване на околната среда и природата, в учениците и младежите в Бов. Като специфични цели са набелязани: запознаване с принципите на устойчивото развитие, начините за разделно събиране и рециклиране на битовите отпадъци.  

Очакваните резултати в следствие изпълнението на заложените проектни дейности са:

- получени знания, умения и отношение и нагласа в учениците и младежите в Бов за опазването на околната среда;

- изработени и поставени две информационни табла, за местата за складиране на отпадъци;

- почистена пътека „Под камико”, обновена маркировка на туристическите пътеки и подновени 12 указателни табели;

- поставен компостер в двора на училището;

- провеждане на конкурс и изложба, с цел усвояване на знания у децата и разпространението им сред техните връстници;

По време на срещата чрез мултимедийна презентация „Правилното третиране на отпадъците – гаранция за устойчиво бъдеще на планетата” д-р инж. Методи Младенов, преподавател в Химико технологичния и металургичен университет /ХТМУ/, разказа за процесите: рециклиране, компостиране и др.

Д-р инж.  Ваня Кьосева, преподавател в ХТМУ, представи мултимедийна презентация на тема „ Да събираме отпадъците разделно и да компостираме”, като подрабно и занимателно разясни какво е отпадък, ресурс ли е или проблем, защо да изхвърляме разделно, ползата от процеса „компостиране”.

Презентациите провокириха интереса на учениците, които активно се включиха в обсъждането на проблема за опазване  на околната среда.

Срокът за осъществяване на проектните дейности е 30  април 2017 г.