Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Удължава се срокът на инициативата за родовите пейки

Срокът за участие в  инициативата "Пейката на моя род" се удължава до 30 август 2020 г.

...
Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

Извънредно общо събрание


На 30.08.2016 г. от 18.30 ч. в малкия салон на НЧ „Светлина-1896” – с. Гара Бов се проведе извънредно общо  събрание на Народно читалище „Светлина-1896” – с. Гара Бов, което се свика по решение № 3 на Настоятелството,  взето на редовно заседание с Протокол № 9/10.08.2016 г.

На събранието присъстваха 40 представители от общо 62 членове на читалището и протече при следния дневен ред:

  1. Изключване на членове, неплатили членски внос за 2016г.
  2. Предложение за кандидатстване по мярка 7, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР с проект „Ремонт, саниране и обзавеждане на НЧ „Светлина-1896“, с. Гара Бов“ по реда на НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г.
  3. Други

По първа точка от дневния ред , присъстващите гласуваха единодушно за изключване на членовете, неплатили членски  внос за 2016 г.

По втора точка председателят на читалището инж. д-р Методи Младенов запозна присъстващите със същността на проекта за ремонт и енергийна ефективност на сградата на НЧ „Светлина – 1896”, като посочи основните дейности – ремонт на покрива, шпакловане и пребоядисване на стени и тавани, облицовка на стени с гипсокартон ,  основен ремонт на санитарни възли, частична подмяна на настилки, смяна на дограма и др.

Присъстващите бяха единодушни, че сградата се нуждае от ремонт и гласуваха настоятелството при читалището да изготви предложение за кандидатстване  с проект „Ремонт, саниране и обзавеждане на НЧ „Светлина – 1896”.

В точка "други" не постъпиха въпроси и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание бе закрито.