Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Стълба на знанието

За да се върви нагоре по стъпалата на историята, винаги има едно първо стъпало, от което се ...

Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

ФОТОКОНКУРС


Народно читалище „Светлина–1896”, с. Гара Бов, с подкрепата на: ET „ЖАК-13” – Анита Цветкова, гр. Своге,  „АРТ РОК КАФЕ”, гр. Своге и РПК "Чавдар", гр. Своге

ОРГАНИЗИРА

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛИ ФОТОГРАФИ - СЕДМО  ИЗДАНИЕ

 

Цел на конкурса: насърчаване на фотографското търсене и популяризиране на фотографското изкуство у младите хора с интерес към фотографията.

Историята на конкурса: за изминалите сесии може да намерите в официалната страница на Бов: www.bov.bg

Категории за участие в конкурса:

І. Пейзаж /природни картини, пейзажи на интерсни природни обекти, и др./;

ІІ. Портрет /портрети на хора и животни/;

ІІІ. Забавни /фотографии, съдържащи елементи на комичното/;

ІV. Фотографии от Искърското дефиле /обекти, свързани с живота, традициите, културата и природата в Искърското дефиле и община Своге/.

Правила за участие в конкурса:

  1. Срок на конкурса – от 0,00 часа на 11 април до 24,00 часа на 29 май 2016 год.
  2. Снимките трябва да са направени лично от участника в конкурса.
  3. Засилване на контраста и/или корекция на цветовете на снимките са допустими;
  4. Допускат се широкоъгълни обективни фотографии и изрязване на части от снимките;
  5. Не се допускат до участие фотографски колажи.
  6. Максималният брой на снимките, които може да изпращате за участие във всяка една категория е 3 (три).
  7. Всяка снимка трябва да бъде придружена с информация, към коя категория я причислява авторът. /Снимки, които не са причислени към дадена категория няма да бъдат допускани до участие!!!/
  8. Снимките изпращайте на електронен адрес – photocontest.bov@abv.bg, с бележка за фотографския конкурс”;
  9. Всеки участник е необходимо да изпрати трите си имена, телефон и пощенски адрес за връзка. /По желание можете да изпращате и кратки коментари, касаещи представените снимки – кога са направени,  впечатления, интересни моменти от заснемането и т.н./;

Оценяване и награждаване:

Всяка една снимка, приета за участие в конкурса се оценява поотделно. Оценката се извършва от комисия, на база на следните критерии:

Творчество – 30 %; Оригиналност – 40 %;  Фотографско качество – 30 %.

 

За победителите във всяка от категориите са подсигурени предметни и парични награди в размер на 50,00 лв.

 

Награждаването ще се състои в сградата на читалището, като победителите и всички участници ще бъдат уведомени за деня и часа на провеждането му.

Поверителност на данните:

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЗЛД, с изпращането на личните си данни за участие в Конкурса, участниците изразяват своето изрично съгласие за обработката им от НЧ „Светлина-1896”, с. Гара Бов. Участниците приемат, че предоставените от тях лични  данни ще бъдат ползвани само и единствено за целите  на Конкурса.  НЧ  „Светлина-1896”, в качеството си на администратор на лични данни, поема отговорността за събиране и обработка на личните данни на участниците, в съответствие с разпоредбите на чл. 2 и 3 от ЗЗЛД.

Авторско право:

С изпращането на снимките за участие в конкурса, участниците декларират, че са техни автори и/или са носители на авторското право над тях (чл. 5 от ЗАПСП). НЧ „Светлина-1896”, приема че участникът, изпратил фотографията/те, е носител на авторското право и съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, разрешава разгласяването на произведението. НЧ „Светлина-1896” не носи  отговорност, при евентуално възникване на спорове, относно авторското право на участващите фотографии /изясняването на авторството на фотографиите е изцяло отоговорност на участниците в конкурса/. Съгласно изискванията на чл. 13 от ЗАПСП, авторът на произведението е длъжен да осигури съгласието на изобразеното лице върху портрета.

С изпращането на фотографиите, участниците разрешават правото на публично показване и използване от НЧ „Светлина-1896”, в съответствие с чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. НЧ „Светлина-1896”, гарантира спазването на авторските права съгласно изискванията на чл. 15 от ЗАПСП.