Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
ПЕЙКАТА НА МОЯ РОД

За поредна година на 30 май 2020 г. по поречието на р. Трескавец ще се проведе ТРЕТИ СЪБОР НА ...

Обява

НЧ "Светлина-1896", Гара Бов предоставя под наем търговски и складови помещения, които се намират в приземния, ...

Общо събрание на НЧ "Светлина-1896"


На 15.03.2015 г. от 13,00 часа в малкия салон на НЧ “Светлина-1896” – с. Гара Бов се проведе редовно годишно общо отчетно-изборно събрание.

Събранието бе свикано по решение № 1 на Настоятелството, взето на редовно заседание с Протокол № 1/26.01.2015 г. и протече при следния дневен ред:

1. Изключване на членовете, неплатили членския си внос за 2015 г.

2. Отчет /дейностен и финансов/ за работата на читалище „Светлина-1896” през 2014 г.

3. Приемане на план за дейността на читалището и бюджет за 2015 г.

4. Определяне на размера на членски внос за членовете на Общото събрание.

5. Предложения за промени в Устава на читалището.

6. Избор на Настоятелство, Председател и Проверителна комисия на читалището.

 

На събранието присъстваха 59 членове на читалището от общо 76..

След направените отчети - дейностен и финансов за 2014 година, членовете приеха новия бюджет и проекто-плана за културната дейност на читалището за 2015 г.

Общото събрание избра ново Настоятелство и Проверителна комисия както следва

Настоятелството:

Председател: Методи Кирилов Младенов

Членове:

Александър Момчилов Григоров

 Людмила Божидарова Петрова

 Лина Бориславова Димитрова

 Николинка Тончева Иванова

 Николина Любомирова Иванова

 Михаела Христова Андонова

 

Проверителна комисия:

Председател: Даниела Петрова Димитров

Членове: Лилия Николаева Пашова

             Албена Тошкова Злакьова

След изчерпване на точките по дневния ред новоизбраният председател на читалището г-н Методи Младенов благодари на присъстващите за отделеното време и пожела ползотворна работа на новите членове на Настоятелството и Проверителната комисия.

 

 

,