Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Трети събор на родовете

Ако искате да научите повече за интересните родови имена в Бов, бъдете част от ТРЕТИЯ СЪБОР НА РОДОВЕТЕ, ...

Българче на Бов`2020

НЧ „Светлина-1896” и кметство Бов Ви канят да ...

ОБЯВА


НЧ „Светлина–1896” – с. Гара Бов, с подкрепата на „АРТ РОК КАФЕ”, гр. Своге и ЕТ "Хари-М-09" - Христина Рангелова, с. Церово  ОРГАНИЗИРА

 шестото поредно издание на ежегодния фотографски конкурс за любители фотографи.

Цел на конкурса:

Целта на конкурса е насърчаване на фотографското търсене и популяризиране на фотографското изкуство у младите хора, с интерес към фотографията и любителите фотографи.

История на конкурса:

Замислен в началото като конкурс за привличане на местните любители на фотографията в Бов, конкурсът претърпя развитие, като се насочи и към любители фотографи от цялата страна. Първоначалните категории за участие, касаят фотографии изцяло тематично свързани със селата Бов и Гара Бов, като за втора поредна година организаторите дават възможност за изява на фотографии, от цялата страна. Разбира се стремежът е и към запазване на „Бовския“ елемент в конкурса, който е отразен в последната категория за участие. /повече информация за отминалите сесии на конкурса може да намерите на електронен адрес: http://www.bov.bg/

Категории за участие в конкурса:

За участие ще се приемат снимки в следните четири категории:

І. Пейзаж /природни картини, пейзажи на интересни природни обекти, и др./;

ІІ. Портрет /портрети на хора и животни/;

ІІІ. Забавни /фотографии, съдъжащи елементи на комичното/;

ІV. Фотографии от Бов /обекти свързани с живота, традициите, културата и природата в селата Бов и Гара Бов/.

Правила за участие в конкурса:

1. Срок на провеждане на конкурса – от 0,00 часа на 1 март до 24,00 часа на 10 май 2015 год.

2. Снимките трябва да са направени лично от участника в конкурса. /С изпращането на снимката/те за участие в конкурса, Вие автоматично потвърждавате, че сте нейн/техен автор или притежавате авторските права над нея /тях/.

3. Засилване на контраста и/или корекция на цветовете на снимките са допустими;

4. Допускат се широкоъгълни обективни фотографии и изрязване на части от снимките;

5. Снимките изпращайте на електронен адрес – photocontest.bov@abv.bg, с бележка „за фотографския конкурс”;

6. Максималният брой на снимките, които може да изпращате за участие, във всяка една категория, е 3 (три).

7. Всяка снимка трябва да бъде придружавана с информация към коя категория я причислява авторът. /Снимки които не са причислени към дадена категория няма да бъдат допускани за участие!!!/

8. Всеки участник е необходимо да изпрати трите си имена, телефон и пощенски адрес за връзка. /По желание можете да изпращате и кратки коментари касаещи представените от Вас снимки – кога са направени, ваши впечатления, интересни моменти от заснемането и т.н./;

Оценяване и награждаване:

Всяка една снимка приета за участие в конкурса се оценява поотделно. Оценката се извършва от комисия, на база на следните критерии:

(1) Творчество – 30 %; (2) Оригиналност – 40 %; (3) Фотографско качество – 30 %.

За победителите във всяка от категориите са подсигурени парични награди в размер на 50,00 лв.

Победителите в конкурса ще бъдат уведомени своевременно. Награждаването ще се състои в сградата на Читалището, като победителите и всички участници ще бъдат уведомени за деня и часа на провеждането му.

Поверителност на данните:

Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД, с изпращането на личните си данни за участие в Конкурса, участниците изразяват своето изрично съгласие за обработката им от Читалище „Светлина-1896”, с. Гара Бов в качеството на Администратор на лични данни. Участниците приемат, че предоставените от тях личните данни ще бъдат ползвани само и единствено за целите и в контекста на Конкурса.

Авторско право:

С изпращането на снимките за участие в конкурса, участниците декларират, че са техни автори и/или са носители на авторското право над тях. С приемането за участие в конкурса, НЧ „Светлина-1896”, приема че участникът изпратил фотографията/те е носител на авторското право и разрешава разгласяването и публичното показване на участващото/те произведение/я. НЧ „Светлина-1896” не носи отговорност, при евентуало възникване на спор относно авторското право на участващите фотографии – изясняването на авторството на фотографиите, изцяло е отговорност на участниците в конкурса. Съгласно изискванията на чл. 13 от ЗАПСП, авторът на произведението е длъжен да осигури съгласието на изобразеното лице върху портрета.

НЧ „Светлина-1896”, гарантира спазването на авторските права, съгласно изискванията на ЗАПСП.