Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Трети събор на родовете

Ако искате да научите повече за интересните родови имена в Бов, бъдете част от ТРЕТИЯ СЪБОР НА РОДОВЕТЕ, ...

Българче на Бов`2020

НЧ „Светлина-1896” и кметство Бов Ви канят да ...

Конкурс за длъжност "БИБЛИОТЕКАР"в НЧ "Светлина-1896", Гара Бов


Настоятелството при НЧ ”Светлина – 1896” Гара Бов обявява конкурс за свободно работно място на длъжност "БИБЛИОТЕКАР"  в информационно-обучителен център

Изисквания за заемане на длъжността:

>образование – висше библиотечно или с библиотечен курс

>допълнителна квалификация - компютърна грамотност /основните текстообрабтващи и таблични програмни системи и продукти/

>познаване на основните библиотечни и информационни процеси извършвани в читалищната библиотека;

>отлична комуникация и умение за работа  в екип;

>креативност, инициативност, оперативност;

>готовност за участие в курсове за повишаване на квалификацията и уменията.

Място на работа: Компютърната зала и библиотеката при читалището

Вид на договора: трудов договор

Срок на договора: до завръщане на титуляра

Вид заетост: пълно работно време /8 ч/

Основно месечно трудово възнаграждение: 440 лв.

Платен годишен отпуск: 20 дни основен и 6 дни за ненормиран работен ден

Основни функции и задължения:

>регистрация на потребителите в компютърната зала;

>запознаване на потребителите с правилата за ползване на компютъризираните работни места и интернет;

>водене на дневна, месечна и годишна статистика за потребителите на информационни услуги и ползването на компютъризираните работни места;

>извършване на технически, административни и информационни услуги на потребителите;

>извършване на консултации и обучения за работа с информационните технологии и интернет;

>замества библиотекар-секретаря при отсъствията му от библиотеката като: извършва библиотечно обслужване; регистрира новозаписалите се читатели, отбелязва броя на заетите материали;

>събира такси за регистрация и услуги съгласно утвърден ценоразпис, опазва компютърната и периферната техника и др. имущество в залата и библиотеката

Документи за кандидатстване:

>Заявление;

>Автобиография;

>Копие от диплома за завършено образование;

>Мотивационно писмо;

>Копие от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документите за кандидатстване се подават в библиотеката на читалището като се завеждат с входящ номер.

Срок за подаване на документи и възможност за запознаване с утвърдената длъжностна характеристика за работното място: 08.09.2014 - 03.10.2014 г./вкл./

Лице за контакти:

Н. Иванова-библиотекар-секретар, тел.:07168/22 32 или 0884 81 03 30; e-mail: svetlina.bov@abv.bg

Списъкът с допуснатите до интервю кандидати ще бъде изнесен на 8 октомври 2014 г на входа на читалището. Датата и часът на интервюто с кандидатите ще бъде обявен допълнително.